Parking "Pod ogrodami" Rzeszów

 
•  Obsuga parkingu czynna w dni robocze od godz. 600 do godz. 2100
•  Telefon do obs
ugi parkingu w dni robocze i soboty w godz. od 600 do 2100
    nr   796 594 506

• Kontakt E-mail parking.podogrodami.rzeszow@onet.pl
•  Pozostawienie samochodu na okres duszy ni 1 dzie˝ naley zgosiŠ
 
u obsugi parkingu


Minor Sp. z o.o.
ul. Soko│a 8
35-010 Rzeszˇw
NIP 813-36-20-088
REGON 180563858