Parking "Pod ogrodami" Rzeszów
WYSIWYG Web Builder
W dni robocze i soboty za każdą rozpoczętą godzinę
  
3,00

Niedziele i Święta - bezpłatny
Karta parkingowa prepaid za każdą rozpoczętą godzinę 2,50 zł

Za parkowanie w godzinach 21.00 do 6.00
obowiązuje opłata nocna za każdą rozpoczętą godzinę 1,00 zł

Zgubiony/Brak biletu  30,00  zł
Cennik