Parking "Pod ogrodami" Rzeszów
W dni robocze i soboty za każdą rozpoczętą godzinę 
   3,00

Karta parkingowa prepaid za każdą rozpoczętą godzinę
     2,50

Niedziele i Święta - bezpłatny

Za parkowanie w godzinach nocnych od 2100 do 600
obowiązuje opłata nocna za każdą rozpoczętą godzinę 1,00 zł
Zgubiony/Brak biletu 30,00  zł
Cennik
Cennik abonamentów pdf >>